INTELLECTUELE EIGENDOM

In het geval van zorgen of klachten over mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, kunt u ons een e-mail sturen op Ip@whosebilling.com, waarbij de beweerdelijk geschonden rechten en het/de beschuldigde product(en) nauwkeurig worden geïdentificeerd.

(Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor intellectuele eigendomsrechten en juridische kwesties. Op andere verzoeken wordt mogelijk geen antwoord gegeven.)